Jognyilatkozat

Jognyilatkozat

Munkáltatói jognyilatkozat

Ön egyetért és elfogadja, hogy a hays.hu honlap minden ügyfelünk számára elérhető, és az állást kereső munkavállalókról Álláskeresői profilokat tartalmaz. Ön vállalja, hogy minden álláskeresői adatot bizalmasan kezel, és az Álláskeresői profil hays.hu adatbázisát kizárólag arra használja, hogy egyes munkalehetőségek tekintetében az álláskeresők között keressen, illetve megfelelő munkavállalót találjon. Vállalja, hogy harmadik féllel nem oszt meg, másolatként nem ad át vagy továbbít álláskeresői adatokat, csak ha egyértelműen igazolni tudja, hogy ezek átadásához megszerezte az érintett álláskereső beleegyezését. Nyilatkozik, hogy a Hays honlapokat ártalmatlannak tartja, kártalanít, és helytáll bármely és minden olyan kötelezettségért – függetlenül azok felmerülésének okától (a törvény által megengedett, lehető legteljesebb mértékben) –, mely a Hays Csoport oldalán felmerül azért, mert Ön az Álláskeresői profil hays.hu adatbázisát vagy egyéb adatokat az adott céltól eltérő célra használta fel. Ön vállalja, hogy betartja a honlap Használati feltételeit, továbbá elfogadja a Hays jogát arra, hogy saját ésszerű belátása szerint, az Ön regisztrációját azonnali hatállyal felfüggessze, vagy törölje, amennyiben Ön a felhasználás feltételeit megsérti. 
 

Álláskeresői jognyilatkozat

Ön a személyes adatai kezeléséhez az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően hozzájárul. Ön megérti és elfogadja, hogy az Ön előnyére, a munkaerő-felvételi folyamat megkönnyítése érdekében a Hays saját belátása szerint továbbíthatja az Ön adatait ügyfelek felé, továbbá a hays.hu honlapon [vagy a Hays csoport bármely más honlapján] promóciós célból megjeleníthet részleteket az Ön adataiból a személyes adatok közzététele nélkül. Ön egyetért és elfogadja, hogy jelenlegi munkáltatója hozzáférhet a hays.hu honlaphoz vagy a Hays Csoport más honlapjaihoz; Ön feltétel nélkül lemond bármely és minden esetleges követeléséről a Hays-zel szemben olyan veszteségekre való hivatkozással, melyet az említett honlapokon megjelenő információk eredményeként esetlegesen elszenvedett. Ön vállalja, hogy megfelel a honlap Használati feltételeinek, és elfogadja a Hays jogát arra, hogy saját ésszerű belátása szerint, minden további felelősség nélkül, azonnali hatállyal felfüggessze vagy törölje az Ön regisztrációját, amennyiben Ön megsérti a felhasználás feltételeit. Ön elfogadja, hogy miközben a Hays mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő megbízást találjon Önnek, a Hays nem garantálja, hogy bármely munkáltató vagy ügyfél lekéri adott álláskereső adatait, esetleg az álláskeresőt interjúra hívja be, vagy vele szerződést köt. A Hays nem tesz nyilatkozatot és nem szavatolja bármely, a honlapon keresztül létrejövő megbízás végleges feltételeit vagy időtartamát. Ön a Hays-zel szemben lemond az összes követeléséről arra való hivatkozással, hogy nem sikerült az Ön számára megbízást találni, illetve tekintettel az esetleges megbízás feltételeire és időtartamára.

Contact Us

Kapcsolatfelvétel

Kérje személyreszabott ajánlatunkat, vagy vegye fel a kapcsolatot tanácsadóinkkal.