A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

Feltételek álláskeresőknek

Amikor a Hays postai úton, telefonon vagy e-mailen bármely álláskeresőt megbízatásra vagy álláslehetőségre bemutat, akkor mindenkor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásainak megfelelően a Jelöltek személyes adatait munkaerő-közvetítés keretében kezeli, feldolgozza és továbbítja abból a célból, hogy számukra megfelelő állásajánlatokat közvetítsen. A hays.hu oldalon az Álláskereső Fiók létrehozásával a Jelöltek tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. A Hays a közölt személyes adatokat munkaerő közvetítés keretében állást kínáló személyek részére továbbítja. A személyes adatok állást kínáló személyek részére történő továbbításáról a Hays előzetesen tájékoztatja a Jelölteket. A jelöltek tudomásul veszik a Hays tájékoztatását az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről, így különösen az Adatvédelmi tv. 11-18. §-aiban foglaltakat.Feltételek munkáltatóknak

Amikor a Hays postai úton, telefonon vagy e-mailen bármely álláskeresőt megbízatásra vagy álláslehetőségre bemutat, akkor minden bemutatáskor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. Törvény előírásai szerint jár el. Jelen Használati feltételek kiegészítik, és nem helyettesítik az Ügyfél és Hays között létrejött Szerződés feltételeit. A honlap használata

A Hays hozzáférést biztosít az Ön számára a hays.hu honlaphoz és a Hays Csoport más honlapjaihoz (a „Honlap”) annak érdekében, hogy Ön állást találjon, vagy segítsük Önt a munkaerő-felvételi folyamat minden egyes szakaszában, továbbá szakértő szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. 

A Honlapot nem használhatja törvénytelen célokra vagy ilyenek ösztönzésére; továbbá a Honlapra nem adhat fel és nem továbbíthat pontatlan, hiányos vagy valótlan információkat (ideértve az álláskeresők esetében az önmagukról szóló önéletrajzi adatokat, és/vagy a magyarországi vagy máshol történő munkavégzésre vonatkozó képességet); a Honlapra nem adhat fel és nem továbbíthat rágalmazó, sértő, fenyegető, sérelmes, vulgáris, obszcén vagy másként kifogásolható anyagokat. Ezúton megerősíti, hogy a Honlapon nem tesz közzé, és nem továbbít olyan anyagokat, melyek vírusokat vagy más olyan eszközöket tartalmaznak, melyek beavatkoznak vagy beavatkozhatnak, és ennélfogva megbéníthatják a Honlap működését; vagy amelyek megváltoztatnak vagy törölnek bármely információt, melynek megváltoztatására vagy törlésére egyébként nem jogosult; vagy amelyek túlterhelik vagy elárasztják a Honlapot kéretlen üzenetekkel. Nem használhat semmiféle eszközt, eljárást vagy szoftvert arra, hogy a Honlap működésének összeomlását okozza, késlelteti vagy másként károsítja. Továbbá ezúton megerősíti, hogy nem végez olyan tevékenységet, mely kihat a Hays jó hírére, illetve mások jó hírét sérti, rontja, csorbítja vagy fenyegeti.

A Hays saját belátása szerint állapítja meg, hogy Ön mennyiben felel meg a fentieknek, és jogosult megakadályozni, hogy Ön a Honlapot használja, és/vagy a Honlapról azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül törölni bármilyen anyagot, mely valamely okból nem tekinthető megfelelőnek vagy kifogásolható. Mivel a Honlap szolgáltatásai azonnal hozzáférhetőek a felhasználók és a munkáltatók számára, jelen Használati feltételek tekintetében letiltási vagy figyelmeztetési jogosultságok nincsenek.
 

Hivatkozások más honlapokra illetve honlapokról

A felhasználók számára kényelmi szolgáltatásként a Honlap külső honlapokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, továbbá számos, más honlapokra vivő, és az Ön számára esetlegesen érdekes, automatikus hivatkozás is megtalálható lehet. Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen oldalak tartalmáért. A Hays nem minősül olyan társaságnak, mint amely áttekintette vagy jóváhagyta az ilyen honlapokat vagy azok tartalmát, és nem szavatolja, hogy az adott honlapokra mutató hivatkozások minden esetben aktualizáltak. Az ilyen hivatkozásokat mindenki saját kockázatára használhatja. A Honlap hivatkozásként beilleszteni kívánó bármely fél a hivatkozást kizárólag a Honlap kezdőlapjára mutatva helyezheti el, feltéve hogy bennünket előzetesen, e-mailben értesít: hungary@hays.hu
 

Biztonság és jelszavak

Amikor a Honlap meglátogatásakor a Honlapra regisztrál vagy bejelentkezik, felhasználónevet és jelszót kell használnia. Továbbá kizárólagosan felelős a jelszó biztonságáért és megfelelő használatáért; a jelszót minden esetben kezelje bizalmasan, és azt másnak ne adja át. Haladéktalanul értesítenie kell bennünket, ha úgy véli, hogy a jelszava más birtokába került, vagy ha azt bármilyen jogosulatlan módon felhasználták. Nem vállalunk felelősséget a jelszavak jogosulatlan vagy nem megfelelő használatáért. 
 

Információk összesítése

Információkat és statisztikákat gyűjthetünk együttesen a Honlap összes látogatójáról, melyek körébe olyan információk is tartozhatnak, amelyeket Ön adott, és amelyek révén jobban megérthetjük a felhasználóinkat, következésképpen fejlettebb munkaerő-felvételi folyamatot alakíthatunk ki. Nem adunk át vagy teszünk közé egyedi neveket vagy azonosításra alkalmas információkat. Minden adat kizárólag összesített formában áll rendelkezésre. Meggyőződésünk szerint az ilyen információk segítenek meghatározni, hogy mi a leginkább előnyös elem a felhasználók számára, és hogyan fejleszthetjük folyamatosan online szolgáltatásunkat. Az ilyen összesített adatokat megoszthatjuk arra kiválasztott harmadik felekkel, hogy a fenti célokat előmozdítsuk. A személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban dolgozzuk fel. 
 

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Honlapon található összes információ a Hays szerzői jogainak a körébe tartozik. Az összes védjegy, logó, szoftver vagy bármely más szellemi tulajdonjog a Hays kizárólagos tulajdonát képezi. Nem töltheti le, másolhatja vagy nyomtathatja a Honlap egyetlen oldalát sem, legfeljebb személyes használatra, és azzal a feltétellel, hogy a szerzői jogra és más tulajdonjogra vonatkozó jelzések az ilyen használat során sértetlenek maradnak. Üzleti vagy kereskedelmi célra a Honlap tartalma nem másolható vagy terjeszthető. A Honlap tartalma tekintetében keretbe foglalás (framing), adatgyűjtés (harvesting), letapogatás (scraping) vagy más típusú manipuláció nem megengedett. Nem kísérelhető meg a Honlapon található bármely szoftver, kódolás vagy információk visszakódolása, visszafejtése, ellentétes irányú tervezése vagy módosítása; továbbá a Honlapra nem tölthető fel olyan anyag, mely bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait sérti.
 

A Honlap módosításai vagy elérhetőségének átmeneti szünetelése

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Honlap elérhető legyen, zavartalanul és hibamentesen működjön. Mindazonáltal a Hays nem vállal felelősséget azért, ha a Honlap átmenetileg, karbantartási / fejlesztési okokból, esetleg az ellenőrzési körünkön kívül eső műszaki gondoknak köszönhetően nem elérhető. A Honlap bármely elemét bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, ideértve a Honlap bármely elemének, adatbázisának vagy tartalmának az elérhetőségét. A Hays bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja jelen Használati feltételeket a kiegészített vagy módosított Használati feltételeknek a Honlapra történő feltöltésével. Amennyiben bármely kiegészítést vagy módosítást követően a Honlapot használja, az úgy minősül, hogy elfogadta a kiegészített vagy módosított Használati feltételeket. 

Megszűnés

Teljes mértékben saját belátásunk szerint bármikor, akár indoklás nélkül is megtagadhatjuk a hozzáférést jelen Honlaphoz vagy annak bármely részéhez (mely tartalmazhatja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások vagy információk bármelyikét).
 

Felelősség

A jelen Honlapon található információk, ideértve a fizetésekkel kapcsolatos adatokat vagy felméréseket is, jóhiszeműen kerülnek ismertetésre, és a Hays minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ezen információk pontosságát. Mindazonáltal a Hays nem tesz nyilatkozatot vagy vállal szavatosságot az ilyen információk tekintetében, továbbá minden hasonló, kifejezett vagy beleértett nyilatkozatot és szavatosságot kizár. 

A Hays nem vállal felelősséget bármilyen, a Honlapon lévő információk elfogadásából vagy felhasználásából eredő veszteségért vagy kárért. A Hays nem felelős a Honlapon lévő információkat elfogadó vagy felhasználó személyek vonatkozásában (a) bevételek elvesztéséért, tényleges vagy várt fizetés elvesztéséért; tényleges vagy várt nyereség elvesztéséért függetlenül attól, hogy az a rendes üzletmenet során vagy másként merült fel (többek között ideértve a szerződéses nyereség elvesztését is); foglalkoztatási kilátások elvesztéséért vagy csorbulásáért; lehetőségek elvesztéséért; bármely pénz felhasználási lehetőségének az elvesztéséért; a várt megtakarítások elvesztéséért; üzleti lehetőségek elvesztéséért; üzleti hírnév elvesztéséért; jó hír elvesztéséért; adatok elvesztéséért vagy sérüléséért; vezetői vagy adminisztrációs idő elvesztéséért, jogi vagy más szakmai díjakért és kiadásokért; vagy (b) bármely közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért függetlenül annak okától (többek között ideértve a nem valós nyilatkozatból, gondatlanságból, egyéb szerződésen kívüli károkozásból, szerződésszegésből vagy jogszabályi kötelezettség megszegéséből eredő veszteségeket vagy károkat), melyek közvetlenül vagy közvetett módon a Honlap tárgyához kapcsolódnak. Mindazonáltal a fentiek nem korlátozzák vagy zárják ki a Hays felelősségét bármely csalás, vagy gondatlanság okozta haláleset vagy személyi sérülés tekintetében, illetve a törvény által egyébként nem megengedett mértékben.

Ön elfogadja, hogy teljes mértékben helytáll minden, a Honlapnak az Ön általi használatából vagy helytelen használatából eredő költségért, kiadásért, követelésért, veszteségért, felelősségért vagy eljárásért.

Nem garantáljuk, hogy bármely munkáltató vagy ügyfél lekéri az adott álláskereső adatait, esetleg az álláskeresőt interjúra hívja be, vagy vele szerződést köt, illetve hogy valamely álláskereső rendelkezésre fog állni, vagy megfelel adott munkáltató vagy ügyfél igényeinek. Nem teszünk nyilatkozatot és nem szavatoljuk a Honlapon keresztül létrejövő bármely megbízás végleges feltételeit vagy időtartamát. Miközben minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a munkáltatók és ügyfelek az álláskeresők adatait vagy a számukra átadott egyéb adatokat bizalmasan kezeljék, ezt garantálni nem tudjuk.

Amennyiben valamely illetékes bíróság jelen feltételek bármelyikét érvénytelennek minősíti, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, így azok teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak. 

A Honlap Ön általi használatára és az arról való letöltésekre, valamint jelen feltételek alkalmazására nézve Magyarország törvényei az irányadók. 

A hays.hu a Hays Hungary Kft., Magyarországon bejegyzett társaság honlapja. 

Nyilvántartási számok:

  • Hays Hungary Szolgáltató Kft. munkaerő-kölcsönzőként való nyilvántartásba vételről rendelkező határozat száma: BP/0701/9066-1/2017-1686
  • Hays Hungary Szolgáltató Kft. magán-munkaközvetítőként való nyilvántartásba vételről rendelkező határozat száma: 42835-3/2007-5100-522
  • Hays Professional Services Kft. munkaerő-kölcsönzőként való nyilvántartásba vételről rendelkező határozat száma: BP/0701/076329-1/2022-1898
  • Hays Professional Services Kft. magán-munkaközvetítőként való nyilvántartásba vételről rendelkező határozat száma: BP/0701/076331-4/2022-1329

Amennyiben a Honlapon található bármely információval kapcsolatban kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: hungary@hays.hu

 

© Hays Working for your tomorrow 2000 - 2022. All rights reserved.

Contact Us

Kapcsolatfelvétel

Kérje személyreszabott ajánlatunkat, vagy vegye fel a kapcsolatot tanácsadóinkkal.