Nem odaillő interjúkérdések kezelése

Nem odaillő interjúkérdések kezelése

Éppen az interjú közepén tart, és minden prímán halad. Válaszai folyékonyak és tömörek, és már-már kezdi érezni, hogy magabiztosabb, hogy képességei és adottságai alapján Ön valóban megfelelő személy az adott pozícióhoz. Ekkor, mint derült égből a villámcsapás, a lehetséges munkaadó egyetlen egyszerű kérdéssel kiüti Önt a nyeregből. Ártalmatlannak tűnhet, de a kérdést széles mosollyal és firtató szemekkel teszik fel Önnek. Tehát, hogyan kezelhetők az oda nem illő kérdések egy interjú során?

 

 

Ártatlan vagy nem helyénvaló?

Ön mindenképp válaszolni akar. Valójában hogy házas vagyok-e és hogy családot szeretnék-e alapítani? - ez tényleg rájuk tartozik? Mennyiben függ mindez össze az én erősségeimmel és képességeimmel? Hogyan kellene válaszolnom? Vagy csak barátságos szándékkal kérdezik mindezt?

Lehet, hogy a kérdés ártatlannak tűnik,például feltehetnek személyes jellegű kérdést, mint: ,,Tervezi, hogy mostanában házasodjon?” vagy ,,Együtt él a valakivel?” Bár ezek a kérdések technikailag nem jogszerűtlenek, mégis bizonyosan nem helyénvalóak, és Ön kényelmetlenül, sőt dühösnek is érezheti magát.

Miközben gyorsan el kell döntenie, hogy válaszol-e vagy tapintatosan visszautasítja a kérdést, lebegjen Ön előtt az elsődleges cél: azért jött, hogy megszerezze az állást. Ezért mindenképpen tapintatosan közelítse meg a kérdést. Néhány különleges esetben az interjúvoló személy érzékelni fogja, hogy túl messze ment és csendesen visszavonul. Ha például Ön azt válaszolná, hogy: ,,Igyekszem kerülni a személyes kérdéseket az interjúk során.”

 

Jogilag kifogásolható kérdések

Mindenek előtt fontos, hogy lássuk a különbséget a törvénytelen és a büntetőjogilag elmarasztalható kérdések között. Lehet, hogy egy kérdés vagy megjegyzés törvénytelen formában hangzott el, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy bűntett történt.

Tehát, mi is a törvénytelen kérdés? A nemi megkülönböztetésről és a faji hovatartozásról szóló törvény megtiltja a munkaadónak, hogy diszkrimináljon bárkit is nemi, faji, nemzeti hovatartozása vagy bármilyen cselekvőképtelensége alapján. Ha tudjuk, hogy mely kérdések törvényesek illetve törvénytelenek, és megtanuljuk, hogyan tudunk azokra megfelelően reagálni, hatékonyan válaszolhatunk, ha ilyen bonyolult szituációba kerülünk.

 

Jogilag kifogásolható kérdések kezelése

Tehát, hogyan kezelhet egy olyan szituációt, ahol érzéketlen vagy diszkriminatív kérdést tesznek fel Önnek nemi hovatartozására, szexuális beállítottságára, faji hovatartozására vagy bármilyen hiányosságára vonatkozóan? A választ sok tényező befolyásolja, beleértve azt is, hogy a jelölt felismeri-e, hogy a kérdés törvénybe ütköző.

Következzen néhány példa arra, hogyan válaszolhatók meg az olyan nem helyénvaló kérdések, mint: ,,Tervezi, hogy megházasodik és gyermekeket vállal?” vagy ,,Hol született?”

· Mondja udvariasan, hogy nem kíván ilyen nem helyénvaló vagy törvénytelen kérdésre válaszolni.

· Adjon választ a következő módon: ,,Elnézést kérek, de nem egészen értem, mennyiben befolyásolja ez a kérdés a munkahelyi pályafutásomat.”

· Válaszolja meg a kérdést, és ne utaljon rá, hogy nem odaillőnek tartja. · Ne foglalkozzon a kérdéssel, és fókuszáljon válaszában arra az aggodalomra, amely a kérdés mögött rejtőzhet. Például, mondhatja, hogy ,,Úgy gondolom, Ön azt szeretné tudni, hogy …” és adjon meg olyan választ, amelyről tudja, hogy az interjút készítő személy által elvárt.

· Fontos, hogy lássa, bár Ön szeretné, ha jogosan visszautasíthatná ezt a nem megfelelő kérdést, de ez az állásba kerülhet. Ezért az egyetlen fennmaradó kérdés az, hogy ,,Akarok-e olyan helyen dolgozni, ahol ilyen praktikáknak tesznek majd ki, vagy ahol méltóságomat megsértik majd?"

 

Ön irányítson!

Fontos megjegyezni, hogy csak mert egy illegális kérdést feltettek Önnek, ez még nem jelenti azt, hogy bűnt követtek el. Bár ilyen kérdések gyakran hasonló szándékot is tükröznek, ne feledkezzen meg más mozgatóelemekről sem. Például, lehet, hogy azt tesztelik, hogyan viselkedik Ön, ha stressz éri, de lehet, hogy személyes vagy vállalati elfogultságból cselekednek.

Alapvető fontosságú, hogy ismerje a jogait, és hogy az oda nem illő kérdéseket kezelni tudja az interjú során. Bírósághoz fordulni szélsőség, de volt már rá példa.

Ne feledje, legyen tapintatos, és továbbra is irányíthat. Röviden válaszoljon, és térjen át a következő pontra, vagy egyáltalán ne foglalkozzon a kérdéssel, és terelje a társalgás irányát teljesen más mederbe.

Follow us

Follow us

               

Open positions Right Hand Block

Career opportunities

Check out our open positions and find the one which suits you the best.

Contact Us

Contact us

For a tailor-made proposal or career consulting, feel free to contact us.

Refer a friend Right Hand Block EN

Refer a friend

Recommend your friends to Hays! We offer a dinner voucher for two once we have managed to place your friend into work.